Četnost vyplněných dotazníků podle kateder/ústavů v procentech